Manager

yenfootballcoach

Phạm Vĩnh Yên – Yên Football Coach

Sau khi đã trải qua nhiều công việc khác nhau như: lập trình, kỹ thuật, kinh doanh..., và từ việc làm thuê đến làm "chủ" nhật :D thì coach Yên đã chính thức bước sang nghề HLV bóng đá…

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!